Kurs taternictwa zimowego

⛏🗻🌱❄ Kurs taternictwa zimowego (cz. I i II) ❄🌱🗻⛏

Terminy:

 

-domyślnie 4 dni od soboty do wtorku ale istnieje możliwość szkolenia od czwartku do niedzieli (4 dni 3000zł / 5 dni 3500zł / 6 dni 3900zł )

-16-19 grudnia (sob-wt 4 dni 3000zł)
-27-30 grudnia (sob-wt 4 dni 3000zł)
-6-9 stycznia (sob-wt 4 dni 3000zł)
-13-16 stycznia (sob-wt 4 dni 3000zł)
-20-23 stycznia (sob-wt 4 dni 3000zł)
-27-30 stycznia (sob-wt 4 dni 3000zł)
-3-6 lutego (sob-wt 4 dni 3000zł)
-10-13 lutego(sob-wt 4 dni 3000zł)
-17-20 lutego (sob-wt 4 dni 3000zł)
-24-27 lutego (sob-wt 4 dni 3000zł)
-2-5 marca (sob-wt 4 dni 3000zł)
-9-12 marca (sob-wt 4 dni 3000zł)
-16-19 marca (sob-wt 4 dni 3000zł)
-23-26 marca (sob-wt 4 dni 3000zł)
-możliwość szkolenia (4- 8 dniowego) a jego daty zależą od Waszej dyspozycji. Jeżeli jesteście grupą min. 2-3 osób macie prawie pełną dowolność terminu. NAPISZ DO NAS! LUB ZADZWOŃ!
.
⛏Zimowy kurs wspinaczkowy przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki zimowej oraz w górach lodowcowych.
Do kursu mogą przystępować osoby legitymujące się ukończeniem letniego kursu taternickiego (lub skałkowego ze skierowaniem w Tatry dla I części). Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

⛏
Forma zajęć:
kurs składa się z wykładów, zajęć praktycznych i wspinaczek, zgodnie z załączonym wykazem. Może być organizowany w Tatrach lub innym rejonie o charakterze wysokogórskim (typu alpejskiego).

⛏
Czas trwania:
kurs powinien obejmować przynajmniej 8 dni zajęć (2 x 4 dni, 2 x 5 dni, gdy 2 x 6 dni zajęć = kurs zgodny z programem PZA) .

⛏
Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

⛏
Prowadzący
: instruktorzy PZA

⛏
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem, podpisane przez instruktora.
⛏Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności praktycznych.

🌱
❄Tematy wykładów
1. Specyfika wspinaczki zimowej i zagrożenia występujące we wspinaczce zimowej.
2. Sprzęt i wyposażenie do wspinaczki zimowej (techniczny i osobisty), odzież i obuwie.
3. Asekuracja w terenie śnieżnym, lodowym i mieszanym; asekuracja w trawkach.
4. Lawiny: lawiny pyłowe, deskowe i gruntowe – ich charakterystyka i związane z nimi zagrożenia, miejsca i warunki występowania lawin, zachowanie w terenie lawiniastym, techniki profilaktyczne, poszukiwanie ludzi zasypanych przez lawinę (w tym przy wykorzystaniu przyrządów elektronicznych).
5. Biwakowanie zimą: biwak planowany, nieplanowany, biwak w jamie śnieżnej, biwak na lodowcu.
6. Lodowce i góry typu alpejskiego: budowa lodowca, niebezpieczeństwa lodowców, występowanie szczelin i barier seraków, poruszanie się i asekuracja na lodowcu, wydobywanie partnera ze szczeliny.
7. Strategia i taktyka wspinaczki zimowej.

8. Zapobieganie i pierwsza pomoc w wypadkach odmrożeń i wychłodzenia.

🌱❄Zajęcia praktyczne
1. Zapoznanie z rakami i czekanem:
– poruszanie się na stokach śnieżnych, hamowanie czekanem i bez użycia czekana;
– poruszanie się po trawkach i skale;
– poruszanie się w lodzie.
2. Instalowanie punktów asekuracyjnych:
– w śniegu (czekan, plecak, deadman, człowiek);
– w terenie skalno – trawiastym (śruby i inne, haki skalne – szukanie szczelin);
– w lodzie (różne typy haków lodowych, instalowanie oczek lodowych).
UWAGI: każdy kursant ma na małych formach terenowych (stok śnieżny, stoki i ścianki trawiasto – skalne, lodospad) samodzielnie zakładać punkty asekuracyjne.
3. Prowadzenie i zakładanie stanowisk na małych formach w różnych typach terenu.
4. Torowanie w zespole, zakładanie szlaku.
5. Budowa jamy śnieżnej, opcjonalnie.
6. Biwak w górach, opcjonalnie.
7. Zajęcia lawinowe: przeszukiwanie lawiniska, poszukiwanie zasypanych przy użyciu przyrządów elektronicznych, sondowanie, wykonywanie przekrojów i prób śniegu (np. próba norweska) w terenie.
8. Demonstracja metod poruszania się z asekuracją na lodowcu.
 
🗻Miejsce szkolenia: Tatry, Dolomity, Alpy

🗻
cena ; 4 dni 3000zł / 5 dni 3500zł / 6 dni 3900zł przy minimum dwóch osobach
 

⛏
KONTAKT:
602749730
724556247
jacekczechwskale@gmail.com
wskale.jczech@wp.pl
 
 
 

Znajdziesz nas na